Bli kjent med Norges miljøvennlige kaffebrenneri!

Høsten 2020 flyttet tradisjonsrike Joh. Johannson Kaffe fra Filipstad i Oslo til nytt bygg i Vestby. Det nye anlegget skal produsere en tredjedel av kaffen som nytes i Norge, og er bærekraftig på flere måter. Velkommen til Norges miljøvennlige kaffebrenneri!

90 % er bygget i tre

Det nye brenneriet er Norges største industribygg i massivt tre og rager på det høyeste 37 meter over bakken. Der det ikke har vært mulig å benytte tre, er det benyttet lavkarbon betong og resirkulert stål.

1.280 solcellepanel

Deler av fasaden består av solcellepaneler som produserer strøm til brenneriet. Det er også lagt til rette for å montere solceller på taket, hvis det blir behov for det i fremtiden. Bygget benytter også varmegjenvinning og biogass, og er selvforsynt med energi til oppvarming.

Bygd på ikke-dyrket mark

Tre prosent av landarealet i Norge er dyrkbar mark, og bare en tredjedel av dette er bra nok til kornproduksjon. Det nye brenneriet er derfor oppført på mark som ikke kan brukes til dyrking.

Klimasmarte energikilder

I tillegg til en miljøvennlig byggeprosess er den daglige kaffeproduksjonen også klimasmart. Gjennom nyskapende tekniske løsninger har driften av bygget blitt klimanøytral. Det innebærer at bygget produserer all energi til eget forbruk.

Miljøsertifisert og prisbelønnet

• Eneste industribygg i Norge med høyeste nivå («Excellent») i henhold til BREEAM NOR

• Sertifisert Miljøfyrtårn

• Kaffeproduksjonen er ISO 22000-sertifisert for mathygiene

• Tildelt Norsk Energis energi- og miljøpris for 2019

85 % redusert CO2-utslipp

Summen av alle tiltakene gjør at nytt bygg reduserer CO2-utslipp med hele 85 %. 

12.000 tonn kaffe

Hver tredje kopp med kaffe som nytes i Norge vil komme fra det nye anlegget, som har en årlig produksjonskapasitet på 12.000 tonn kaffe.

Norges miljøvennlige kaffebrenneri skal bidra til gode kaffeopplevelser for norske forbrukere i årene som kommer!