Grønne innovasjoner i landbruket

Visste du at robotplukkede bringebær, tunneldyrkede jordbær og utslippsfri urtedyrking allerede er under utvikling?
Dette er bare tre av mange prosjekter som støttes av Grofondet, som finansierer prosjekter som driver det grønne skiftet. 

Ideene som gjør utfordringer til muligheter

1.

Nyt uberørte bringebær!

Covid-pandemien har avdekket sårbarheten i bærproduksjon, med redusert tilgang på utenlandsk arbeidskraft og risiko knyttet til smittevern.

Fieldwork Robotics Norway utvikler en automatisert plattform som kan plukke bringebær i plasttunneler – og som bidrar til å løse utfordringene i bærproduksjon.

Roborasp-løsningen vil sikre en forutsigbar plukkekostnad per kilo, som betyr mye for fremtiden i norsk bærproduksjon. Andre gevinster er skånsom behandling av bærene; det vil være enklere å innfri hygienekrav og produsentene vil være mindre avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Dette kan gi et konkurransefortrinn og en bedre planlegging av produksjon sett i forhold til etterspørsel.

Prosjektet er et samarbeid med Høyskolen på Vestlandet og Njøs Frukt- og bærsenter.

Vil du vite mer:

«Prosjektet har som mål å utvikle en automatisert plukkeplattform tilpasset tunnelproduksjon av bringebær. Nasjonalt og internasjonalt har man jobbet mye med plukkeroboter til jordbær, men innenfor bringebær er det lite som er gjort. »

Martin Fodstad Stølen / Prosjektleder, Roborasp – automatisert bringebærplukker

2.

Forlenger den norske jordbærgleden

Norske jordbær er kjent for sin gode smak og saftighet. Dessverre er sesongen ikke så lang. Det betyr at vi store deler av året må importere langreiste jordbær.

Ved hjelp av overskuddsvarme og CO2 fra industrien vil Andreas Bakken på Grinder Gård i Solør forlenge den norske jordbærsesongen.

Prosjektet «Sirkulær Grøntproduksjon» skal utvikle en produksjonsmodell hvor utvidet sesong vil styrke konkurransekraften for norske frukt, bær og grønnsaker. Lykkes prosjektet kan det gi en miljøeffekt i form av flere kortreiste produkter, som vil ha lengre holdbarhet og bedre smak. Betalingsviljen er stor for norske kvalitetsprodukter, derfor kan prosjektet føre til at det kan tas ut økt pris for bær i mai, sammenlignet med prisene i markedet når de store volumene kommer i sommersesongen. 

For å få tilgang til varme er det etablert et samarbeid med Solør Bioenergi om å bruke overskuddsvarmen fra deres pelletsanlegg. Ingen har tidligere etablert et effektivt system for oppvarming av tunnel, og derfor er dette en sentral del av prosjektet.

Andreas Bakken leder prosjektet, som er støttet med midler fra Grofondet, Innovasjon Norge og Enova.

Vil du vite mer:

«Å utnytte spillvarme gir oss en bærekraftig oppvarming som muliggjør tidligproduksjon. Det gjør at vi kan komme med norskproduserte jordbær i en periode hvor det hovedsakelig bare er importalternativer.»

Andreas Bakken / Prosjektleder, Sirkulær Grøntproduksjon

3.

Krydrer hverdagen med fossilfrie urter

Ved dyrking av krydderurter benyttes store mengder tradisjonell fossilbasert gjødsel. Å redusere gjødselmengden vil føre til mer bærekraftig produksjon og et lavere klimautslipp.

Snarum Gartneri er Norges største produsent av krydderurter og samarbeider med N2 Applied for å utvikle konkurransedyktig produksjon av krydderurter uten bruk av fossilbasert gjødsel. Dette gir bærekraftgevinst. 

Prosjektet skal utvikle en økologisk og fossilfri produksjon av krydderurter med samme veksttid, lavere gjødselkostnad og samme holdbarhet som dagens konvensjonelle produkt.

Produksjonen av nitrat vil skje ved hjelp av luft og strøm, og spillvarmen skal gjenvinnes til oppvarming av drivhusene. 

Vil du vite mer:

«Målet er at omtrent halvparten av forbruket av krydderurter i Norge skal produseres uten bruk av fossile gjødselvarer. På lengre sikt kan dette bidra til en omlegging av grøntbransjen.»

Rune Ingels / iN2 Applied, Fossilfri gjødsel til bærekraftig urteproduksjon

«Ved å være innovative, utnytte ressursene riktig og tenke sirkulært skaper vi en robust grøntnæring som er i front av det grønne skiftet». Torbjørn Billing / Grofondet
«Ved å være innovative, utnytte ressursene riktig og tenke sirkulært skaper vi en robust grøntnæring som er i front av det grønne skiftet» Torbjørn Billing / Grofondet

Grofondet

Grofondet er en målrettet støttespiller for landbruket. Prosjektene gir viktige bidrag til å øke omsetningsverdien og forbruket av norske bær, frukter, grønnsaker og poteter.

Torbjørn Billing, daglig leder i Grofondet, forteller at fondet ønsker å spre prosjektene i hele verdikjeden, fra produksjon til lager og logistikk for å sikre at alle ledd kan samvirke i størst mulig grad. 
– Det er viktig for fondet å støtte prosjekter som bidrar til konkrete løsninger på utfordringer som aktørene i verdikjedene møter nå. Norsk frukt og grønt står overfor store utfordringer, ikke minst når det gjelder klimaendringer og tilgang på arbeidskraft. Heldigvis har vi vind i seilene, forbrukerne vil ha norsk frukt og grønt og dette er et mulighetsrom vi vil utnytte. Vår ambisjon er å bruke ressursene mest mulig sirkulært – dette vil videreutvikle en robust næring som ligger i front av det grønne skiftet, sier Torbjørn Billing.

Grofondet støtter flere prosjekter, og dette er noen av innovasjonene som kan gjøre grøntbransjen enda grønnere.

Vil du vite mer:

Foto og film: Getty Images, Marten Fodstad Stølen, Andreas Bakken, Rune Ingels.